Allmänna byggarbeten

Uppförande av olika armerade betongkonstruktioner

Betongkonstruktioner

Form-, armerings- och gjutarbeten

Montage

Förstärkning och montering av armerade betongdetaljer

Om oss

EHITEC ÄR ETT KONSORTIUM SOM BESTÅR AV DE ESTNISKA BYGGFÖRETAGEN.

DMA BETOON OÜ (organisationsnummer 12252913) är ett dotterbolag till EHITEC.

DMA BETOON OÜ erbjuder högkvalitativa och moderna byggarbeten som planeras i samråd med kunden innan det tekniska utförandet inleds. Vår professionella personal säkerställer att arbetena utförs enligt gällande krav. Projektering kan ske i samarbete med team av våra projekteringspartners. Så kan man få fram optimala lösningar även för de mest komplicerade tekniska uppdragen.

Vårt professionella team har över tio års erfarenhet av uppförande och anläggning av olika betongkonstruktioner, industri- och handelsbyggnader, bostadshus och kommersiella byggnader, kraftverk, olika infrastrukturanläggningar, cisterner (även rengöring av dessa) och reservoarer i Estland, Sverige och Lettland.

Huvudverksamheten av DMA BETOON utgörs av uppförande av olika betongkonstruktioner, form-, armerings- och gjutarbeten samt montering och förstärkning av armerade betongelement.

Teamet av DMA BETOON har omfattande erfarenhet av såväl höghus som underjordiska betongkonstruktioner med olika storlek och form, vi har utfört såväl massiva och omfattande som skulpturella och detaljrika betongkonstruktioner.

Rätt arbetsmetoder, byggtekniker och resursplanering säkerställer att betong- och montagearbeten av DMA BETOON alltid håller hög kvalitet, följer de senaste standarderna och uppfyller gällande säkerhetskrav.

EHITEC
  • Grundläggningsarbeten
  • Formarbeten, armeringsarbeten och utförande av helgjutna betongväggar, -bjälklag, -pelare, -balkar och -trappor
  • Montering av modulkonstruktioner i betong och armerad betong
  • Utförande av betonggolv
  • Montage av träkonstruktioner
  • Fasadarbeten
  • Montage av konstruktioner av gipsskiva
  • Takarbeten
  • Tillverkning av betongkonstruktioner och armerade betongkonstruktioner för broar och uppkörningsramper

Senaste projekt


De bästa projekten


Projekt 2004-2013


Kontakt


DMA Betoon OÜ

Kadaka tee 48,
12915 Tallinn,
Harjumaa, Estonia

info@dmanord.eu
+372 5626-2700